Zout en vet, vet slecht?

ObesitasMorgen, donderdag 30 mei, gaan drie organisaties die onze gezondheid pretenderen te bewaken, de Consumentenbond, de Hartstichting en de Nierstichting, hun pleidooi benadrukken met een ‘zout’ ontbijt in Den Haag, voorafgaand aan het Algemeen Overleg Preventie in de Tweede Kamer te organiseren.

Dergelijke organisaties, de Gezondheidsraad, waaraan de rest zich toetst voorop, hebben sterk de neiging bij voorbaat gezondheidswinst binnen te harken ten gevolge van hun beleid. Dat komt, om met de deur in huis te vallen, omdat ze zich baseren op een simpel uitgangspunt dat ook wel ‘wetenschappelijke consensus’ wordt genoemd. Dat uitgangspunt komt erop neer dat zout en verzadigd vet DE boosdoeners voor onze gezondheid zijn en die mantra wordt eindeloos herhaald, zonder echt goed naar de wetenschappelijke basis te kijken, laat staan naar de tot nu toe behaalde resultaten. Eerst maar eens ontleden wat het begrip ‘wetenschappelijke consensus’ waard is:

Laten we duidelijk zijn: het werk van de wetenschap heeft absoluut niets te maken met consensus (overeenstemming). In de politiek streeft men naar consensus. De wetenschap daarentegen vereist slechts één onderzoeker die gelijk heeft, hetgeen betekent dat hij of zij resultaten heeft die verifieerbaar zijn door te verwijzen naar de echte wereld.
In de wetenschap doet consensus niet ter zake. Wat er wel toe doet, zijn reproduceerbare resultaten. De grootste wetenschappers in de geschiedenis zijn groot, juist omdat ze met de consensus hebben gebroken. Er bestaat niet zoiets als consensus in de wetenschap.
Als er consensus is, is het geen wetenschap. Als het wetenschap is, is er geen consensus. Punt uit!
Michael Crichton

Dat lijkt me voorlopig wel voldoende. De infantiele manier waarop kokosolie wederom door het Voedingscentrum onder vuur genomen werd, ik gaf daar al eerder commentaar op, spreekt boekdelen over het gehalte aan ‘wetenschappelijke consensusgehalte’ van dit semi-overheidsorgaan, evenals over de anti-zouthysterie.

Wederom vraag ik me af waarom die organisaties hun pijlen niet richten op een veel grotere bedreiging van onze gezondheid: de veel te grote hoeveelheid suiker in onze voeding. Van een beetje zout krijg je geen nierfalen, wel van diabetes. Van kokosvet of reuzel ‘slibt’ je vaatstelsel niet dicht, wel van de door genoemde gezondheidsorganisaties aanbevolen zonnebloemolie en van suiker. Kort door de bocht maar we werken wel per week zowat een kilo suiker naar binnen en daar kun je een aanzienlijke hoeveelheid andersoortige geraffineerde koolhydraten, die geen haar beter zijn, bij optellen.

Het gevolg van dit gebrek aan belangstelling voor werkelijke oorzaken en de nauw verholen door de industrie bejubelde ‘wetenschappelijke consensus’, maar dat mag je rustig ook anders benoemen, zoals Trouw deed in een artikel over de invloed van het bedrijfsleven op de overheid, is de diabesitasepidemie die zich gestaag uitbreidt.

Gepubliceerd in Cholesterol, Diabetes, Hart en bloedvaten, Overgewicht, Voeding | Laat een reactie achter

Aardbei lentevla

Image and video hosting by TinyPic

Vaak zegt een plaatje meer dan duizend woorden. Ik kan me voorstellen dat lang niet iedereen uitgebreid de tijd neemt om ingrediëntenlijstjes op verpakkingen te lezen. En dan nog is het vaak moeilijk voor te stellen wat je nu eigenlijk precies koopt.

Met behulp van een weegschaaltje worden de juiste verhoudingen echter snel duidelijk. Bijvoorbeeld van aardbei lentevla. Op de foto de hoeveelheid suiker in één portie en de hoeveelheid aardbei (‘aardbeien’ lijkt me wat overdreven) in een heel pak vla. In een liter vla gaat twee ons suiker, een vijfde kilo, en een halve aardbei, de helft van het allerkleinste aardbeitje in het doosje dat ik vanmorgen kocht. En inderdaad, dan mag die vla ‘aardbei lentevla’ heten…

Gepubliceerd in Diabetes, Overgewicht, Voeding | Laat een reactie achter

Folderen

folder VCAls professional kan ik bij het Voedingscentrum folders bestellen over diabetes, om uit te delen aan mijn patiënten. In de eerste alinea gaat het al mis: “Dit komt doordat er te weinig van het hormoon insuline in het bloed zit om de cellen open te zetten voor glucose.” Bij diabetes type 1 ‘zit’ er helemaal geen insuline in het bloed, correcter: er wordt geen insuline aangemaakt door het lichaam. Het belangrijkste kenmerk van diabetes type 2 is de verminderde gevoeligheid voor insuline. Dat bij deze vorm van diabetes in een vergevorderd stadium minder insuline aangemaakt wordt klopt wel maar dat is geen primair kenmerk maar een complicatie.

Verderop in de folder wordt uitleg gegeven over de verschillende types diabetes: “Bij een veel groter deel van de patiënten is de aanmaak van insuline verstoord waardoor er te weinig van is. Dan heet het diabetes type 2”. Wederom dezelfde fout door het belangrijkste kenmerk, verminderde gevoeligheid voor insuline, weg te laten.

Ik ben daar zo kritisch op omdat een grote hoeveelheid insuline in de bloedsomloop erg slecht is voor de gezondheid, o.a. door stimuleren van vetopslag. Met andere woorden, van alle calorieën wordt zoetigheid het makkelijkste in lichaamsvet omgezet met behulp van insuline. Dat komt omdat gedurende miljoenen jaren de mens geëvolueerd is door tijdens het vruchtbare seizoen, waarin meer zoetigheid als fruit en honing voorhanden was, die koolhydraten om te zetten in lichaamsvet als brandstofvoorraad voor schralere tijden. Dat mechanisme is niet veranderd maar we kennen nu geen schrale seizoenen meer qua voedselvoorziening. Daar kun je op meerdere manieren op mee omgaan: blijven bewegen tot je een ons weegt of, veel makkelijker, de inname van koolhydraten reduceren tot die sporadische paleolithische innames. Waarmee niet gezegd is dat lichaamsbeweging niet gezond is maar overdrijven hoeft dus niet.

Tegen alle evolutionaire principes in beweert de folder echter dat je best koek en snoep mag, niet teveel, maar dat je wel veel brood moet eten, uiteraard in combinatie met linolzuurrijk vet en veel groente. En dan houdt het op wat de voedingsadviezen betreft.

Laten we dan de tip maar eens volgen om op www.kijkopdiabetes.nl te kijken hoe groot mijn kans is om diabetes te krijgen. Ik geef antwoord op een aantal vragen over geslacht, lengte en gewicht, roken, of er in mijn familie diabetes voorkomt etc. Niets over voeding. Krijg ik als resultaat een heel verhaal over roken en de kans om diabetes te krijgen als het in de familie voorkomt. Ik had toch ingevuld dat er géén diabetes in de familie voorkomt? En ja, ik heb gerookt maar dat doe ik al zeker vijftien jaar niet meer. Maar op grond van mijn antwoorden wordt ik wel zo goed als gesommeerd om snel contact met mijn huisarts op te nemen.

Natuurlijk kan ik er begrip voor opbrengen dat in zo’n folder eenvoudige taal gehanteerd wordt en dat het ook niet al te technisch hoeft te zijn. Maar als verwacht wordt dat rond 2030 een derde van de volwassenen diabetes zullen hebben dan denk ik dat je de plank misslaat om erfelijkheid als een belangrijke risicofactor mee te wegen terwijl aandacht voor de juiste voeding zo goed als ontbreekt. Dan kun je beter de conclusie trekken dat er iets goed fout met onze leefomstandigheden moet zijn, waarbij voeding geen onbelangrijke, geen belangrijke maar de allerbelangrijkste factor is.

Gepubliceerd in Diabetes, Overgewicht, Voeding | Laat een reactie achter

In 2030 ruim 30% diabeten in Nederland

DiabetesNederland telt 16.788.443 inwoners, las ik zojuist op de website van het CBS. Een ander overheidsinstituut, het RIVM, publiceerde gisteren onthutsende cijfers over het diabetes. Inmiddels telt ons land 801.000 mensen die aan diabetes lijden en zeker 750.000 met een verstoorde glucosetolerantie, dat wil zeggen een sterk verhoogde kans om binnen enkele jaren diabetes te ontwikkelen. Dat betekent dat binnen afzienbare tijd 10% van de Nederlanders diabetes zal hebben als het tij niet gekeerd wordt. Omgerekend naar volwassenen zullen rond 2030 ruim meer dan 30% van zowel de mannen als de vrouwen diabetes hebben. Natuurlijk speelt de vergrijzing een rol, zoals het RIVM aangeeft, maar die verklaring houdt bijna in dat diabetes nu eenmaal hoort bij het ouder worden, afgezet tegen die schrikbarende getallen.

Laten we de oorzaken van diabetes type 2, de meest voorkomende vorm, overslaan en eerst kijken naar wat er zoal aan preventieve maatregelen is georganiseerd. Dat is schrikken, en niet zo’n klein beetje ook: NIETS! De ‘preventie’ richt zich volledig op mensen die al diabetes hebben en op degenen bij wie een verstoorde glucosetolerantie is geconstateerd. Dat is geen preventie maar de put dempen als het kalf verdronken is. Dat lijkt misschien een te snel getrokken conclusie maar als we in de volgende alinea naar de oorzaken kijken vinden we misschien een verklaring.

Als je op zoek gaat naar de oorzaken van diabetes dan kom je vage verhalen tegen, die erop neerkomen dat we het eigenlijk niet precies weten. Overgewicht zou een rol spelen naar toch niet helemaal omdat ook slanke mensen DM2 kunnen ontwikkelen. Lichaamsbeweging speelt een rol maar is zeker geen hoofdoorzaak. Toch richt de de aandacht voor onze gezondheid in de preventiesfeer zich vooral op deze twee factoren: beheersing van het lichaamsgewicht en voldoende beweging. Toegegeven, het zijn geen onbelangrijke factoren maar zoveel minder dan vroeger bewegen we niet terwijl de hoeveelheid calorieën die we naar binnen werken nauwelijks is toegenomen. Tot nu toe heeft Paul Rosenmöller met zijn Convenant Gezond Gewicht geen enkel resultaat geboekt. Integendeel, want overgewicht neemt niet af maar toe.

Hoewel er verschrikkelijk veel informatie over voeding voorhanden is lijkt die factor haast een ondergeschoven kindje als het gaat om de preventie van diabetes en overgewicht. Over het algemeen ligt het accent op de hoeveelheid calorieën terwijl over de soort voeding die gezond voor ons is uitgegaan wordt van een aantal jaren oude aannames. Wordt er nog een serieus onderzoek gedaan naar de desastreuze effecten van suiker, bijvoorbeeld door Martijn Katan een paar jaar geleden met blikjes frisdrank, dan komt de suikerlobby in actie die veel meer kan bijzetten dan de overheid die toch al naar de pijpen van de voedingsindustrie danst in plaats van maatregelen te nemen die echt helpen. Het Voedingscentrum, een belangrijke partner in het Convenant Gezond Gewicht, doet bijvoorbeeld weinig meer dan ons aanraden om veel brood te eten en ons eten te verzuipen in plassen linolzuurrijke olie.

Het accent heeft jarenlang veel te veel op het voorkomen van overgewicht gelegen gedurende de afgelopen decennia. “Als we overgewicht de kop indrukken komen diabetes en andere gezondheidsellende vanzelf minder voor”, was de overheersende gedachte en is die nog steeds, zonder echt goed te onderzoeken waaróm dat overgewicht zo schrikbarend toeneemt. Daarnaast is er veel voor te zeggen dat overgewicht in de hand gewerkt wordt door insulineresistentie in plaats van omgekeerd. Als die gedachtengang gehanteerd zou worden dan zouden we veel meer gedwongen worden om beter naar de effecten van de soort voeding te kijken in plaats van vooral naar de hoeveelheden. Dat is precies wat de evolutionaire geneeskunde doet: kijken naar de leefomstandigheden waarin de mens het beste gedijt qua gezondheid in het kader van de evolutie.

Zouden we er langzamerhand niet beter aan doen om een aantal hardnekkige vooroordelen over vet, koolhydraatbehoefte en cholesterol overboord te gooien? De leugens van de voedingsindustrie niet meer te geloven? Onze energie te stoppen in onafhankelijk onderzoek van de werkelijke oorzaken van veel voorkomende gezondheidsproblemen en de oplossingen daarvoor? Zou er geen verplichting moeten komen om wetenschappelijk onderzoek van voeding door een onafhankelijke instelling te laten natrekken met de verplichting de resultaten daarvan ook te publiceren en dan niet in onleesbaar kleine lettertjes?

Gepubliceerd in Cholesterol, Diabetes, Hart en bloedvaten, Overgewicht, Voeding | Laat een reactie achter

Acne

Wat heeft acne te maken met het metabool syndroom, met diabetes, overgewicht, hartziekte en zelfs dementie? Op het eerste gezicht niets, omdat acne per definitie aan de buitenkant van ons zit, bij voorkeur ook in het gelaat, terwijl die andere aandoeningen van binnen in ons lichaam zitten.

Acne is een huidziekte die bij uitblijven van behandelresultaat bij de huisarts meer dan eens door de dermatoloog wordt behandeld, een heel andere specialist dan de cardioloog of de internist. Maar toch, de oorsprong van al die aandoeningen zou best weleens hetzelfde kunnen zijn: ontstekingsprocessen, waarbij een soort brij ontstaat die samengesteld is uit afgestorven bacteriën, dode witte bloedlichaampjes, macrofagen, bindweefsel, vet en een beetje cholesterol. Als de inhoud van die acne-puistjes overeenkomt met atherosclerotische plaque dan hebben we een gemeenschappelijke factor van die aandoeningen te pakken.

Maar goed, laten we ons even concentreren op acne, zonder meteen te constateren dat je met acne een grotere kans op een hartinfarct hebt of iets van die strekking. Maar die mogelijk gemeenschappelijke factor vind ik voorlopig wel interessant.

De meest gebruikte medicijnen tegen acne zijn enerzijds middelen die de puistjes indrogen (bv. benzoylperoxide) waardoor ze min of meer vanzelf verschrompelen en antibiotica (bv. erytromycine) die een andere belangrijke ontstaansfactor aanpakken, namelijk bacteriën. Als het helpt dan helpt het zolang je die middelen gebruikt. Bij stoppen ben je snel weer bij ‘af’.

Uit tamelijk recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat je beter wat verder terug kunt gaan naar de oorsprong van acne. Ons lichaam heeft moeite om sterk geraffineerd voedsel te verwerken, enerzijds door de onnatuurlijke stoffen die eraan toegevoegd zijn maar veel meer nog wat er aan nuttige vitamines, sporenelementen en vezels uit verwijderd is. Dat kan zich uiten in kwalen van de meest uiteenlopende aard, waaronder acne.

Zuivel valt feitelijk ook onder onnatuurlijk voedsel volgens de normen van de evolutionaire geneeskunde, evenals granen. In het bestaan van de mensheid, voorgesteld als een uur, zijn we die voedingsmiddelen pas vijf seconden geleden gaan nuttigen. Even voor de juiste verhoudingen.

Stop in de eerste plaats met geraffineerd voedsel als je een serieuze poging wilt nemen om blijvend van je acne af te komen. Geen suiker, geen frisdranken en vruchtensappen, geen producten van wit meel en geen kant-en-klaar eten meer. Liefst ook geen zuivel en matig je inname van graanproducten. Doe dat minimaal een maand maar liever een maand of drie en vergelijk dan eens, gebruik foto’s als objectief vergelijkingsmateriaal, of je verschil merkt.

Ik kan niet anders dan constateren dat de adviezen hetzelfde zijn als die van recente aanbevelingen om overgewicht, diabetes, en hart- en vaatellende te voorkomen. Oftewel, we zouden er, dunkt mij, goed aan doen om ernstig te overwegen dat ons voedingspatroon met een hoog gehalte aan junkfood, zoals van harte aanbevolen door het Voedingscentrum, ons links- of rechtsom de das omdoet.

Lees meer

Gepubliceerd in Voeding | Laat een reactie achter

Evolutionaire geneeskunde

Deze leer is gebaseerd op het feit dat de landbouw pas korte tijd, zo’n 8000 jaar geleden, is uitgevonden. Sinds het gebruik van landbouwproducten, en daarbij moet je vooral denken aan zuivel en granen, traden er een aantal gezondheidsproblemen op die door de toenemende raffinage en andere bewerkingen van voedsel alleen nog maar zijn toegenomen.

Om duidelijk te maken hoe kort we eigenlijk nog maar zuivel en granen eten moet je je voorstellen dat de mens een uur bestaat in de evolutie. Pas de laatste 5 seconden doen we aan landbouw, dus aan granen en zuivel. Het lijkt me daarom heel aannemelijk dat we beter zouden gedijen op een voeding die gebaseerd is op het patroon van vóór die 5 seconden.

Als je kijkt naar de tekorten aan micronutriënten waar velen van ons mee rondlopen dan bevestigt dat mijn gedachte. De voeding van jagers-verzamelaars is veel rijker aan precies die elementen: jodium, selenium, vetzuren, vitamine A en D als voornaamste. Een dergelijke voeding bestaat uit vis, schaal- en schelpdieren, groente, fruit, knollen, vlees, honing en noten maar is enorm gevarieerd en wisselt met de seizoenen. De mensen leefden toen in waterrijke gebieden zoals aan zeeën en rivieren omdat daar het meeste voedsel te vinden was.

Evolutionaire geneeskunde is veelal nog op hypothesen gebaseerd maar die worden al wel vaak door onderzoek bevestigd. Met name het werk van Remko Kuipers, die onderzoek doet bij nu nog levende natuurvolken, is baanbrekend. Er zijn in Nederland ongetwijfeld meer onderzoekers op dit gebied maar Remko Kuipers en Frits Muskiet zijn wel de bekendste.

Gepubliceerd in Geen categorie | Laat een reactie achter

Omega 6 in het nieuws

Afgelopen week publiceerde het BMJ een artikel waarin bevestigd werd dat veel omega 6 vetzuren, zeg maar linolzuur, in de voeding schadelijk zijn. Bevestigd, omdat dit eigenlijk al tientallen jaren bekend is maar berichten hierover raakten voortdurend ondergesneeuwd door het marketinggeweld van de margarine-industrie, slaafs geholpen door de Hartstichting en het Voedingscentrum.

Toch aardig als je met die wetenschap het Zichtboek van de FNLI, aanbevelingen voor de industrie om gezonder voedsel te produceren, eens doorbladert.

Bij de producten komen we eerst Pally koekjes tegen. Trots wordt vermeld dat het verzadigd vetgehalte van 10% naar 2% is verlaagd, een verlaging van maar liefst 80%. Kennelijk vond de koekjesbakker 500% wat overdreven overkomen. Maar nu komt het. Deze stap is gerealiseerd door gebruik te maken van een speciale zonnebloemolie met een hoog gehalte aan onverzadigde vetten.

En zo gaat het nog even door. Lamb Weston aardappelproducten worden tegenwoordig in 100% pure zonnebloemolie gebakken. Aan Linera light vleesproducten worden plantaardige stoffen (zonnebloemolie?) toegevoegd.

Via de frisdranken met al dan niet kunstmatige zoetstoffen komen we dan eindelijk aan bij de Becel producten, margarine, halvarine en Becel Gold, ‘veel meervoudige onverzadigde omega 3 en omega 6. vetzuren. Dat is de marketing. De waarheid, iets preciezer, is natuurlijk heel veel omega 6 en heel weinig omega 3.

De reactie van het Voedingscentrum is langzamerhand voorspelbaar: “Halvarine met linolzuur kan prima op je boterham”. Even verderop: “Eén onderzoek is geen onderzoek”. O, wat zijn ze weer bang dat we van de ware leer afwijken… Inderdaad, VC, gaat het deze keer om een onderzoek onder hartpatiënten. De opzet, splits een groep in twee gelijkwaardige delen, en de lange loopduur maken de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten vrij groot. Als blijkt dat er in de linolzuurgroep significant meer hartproblemen voorkomen dan in de controlegroep dan kun je daar niet omheen, zeker als meer onderzoeken in deze richting wijzen.

Tenslotte gaat het niet om dat ene schrapje halvarine op de boterham. Linolzuur zit ook in aanzienlijke hoeveelheden in vloeibare margarine voor in de keuken en in frituurolie. Linolzuur wordt ook verwerkt in veel fabrieksvoedsel, zoals in dat Zichtboek te lezen is. We hebben een klein beetje linolzuur nodig en omdat ons lichaam het zelf niet kan maken moeten we het met de voeding binnen zien te krijgen. Voor alfalinoleenzuur geldt hetzelfde. Waar het om gaat is dat de afgelopen vijftig, zestig jaar de balans tussen die twee essentiële vetzuren grondig verstoord is. Door de overmaat aan linolzuur wordt alfalinoleenzuur in onvoldoende mate door het lichaam opgenomen. En dat is erg echt slecht voor je hart.

Gepubliceerd in Cholesterol, Hart en bloedvaten, Voeding | Laat een reactie achter

Sonja revisited bij de Lidl?

Toch gauw nog even wat boodschappen in huis halen, voordat de laatste avond van het jaar aanbreekt. Ik doe dat graag bij de Lidl, de voordeelsuper die een mooi assortiment groente en fruit aanbiedt, met weinig toegevoegde chemicaliën en nog uitermate betaalbaar ook. Op weg naar de parkeergarage nog gauw de weekfolder meegegrist, waarop een leuk ogende dame me vriendelijk toelacht.Thuisgekomen zie ik pas dat die leuk ogende dame Sonja Bakker is. Nee, ik trek mijn oordeel niet in. Sonja Bakker ziet er goed uit en is in de omgang ongetwijfeld een leuk persoon, mens of vrouw, net zo u wenst.

Natuurlijk was het me opgevallen dat de Lidl de laatste tijd nogal aan de weg timmerde met het light huismerk Linessa. Aan mij niet besteed, hoewel dat geen nieuws zal zijn voor degenen die me kennen. Maar Lidl zet, gezien die folder, het nieuwe jaar vol in met Linessa, dus met de ongekroonde light koningin Sonja Bakker.

Is dat de reden dat ik geen fatsoenlijke Brie of Camembert meer kon scoren in mijn lievelingsfiliaal maar slechts de vies smakende -ooit per ongeluk in mijn winkelwagentje gedeponeerd- light variant? Gelukkig was de Griekse yoghurt nog niet aan het assortiment onttrokken maar ik vrees het ergste als de tucht van Sonja echt gaat toeslaan in een tot nu toe leuke voordeelsuper…

Gepubliceerd in Geen categorie, Overgewicht, Voeding | Laat een reactie achter

Light

Het enige bestaansrecht van al die voedingsmiddelen met gezondheidsclaims, ook wel ‘functional foods’, is de winst van de voedingsindustrie. Niet onze gezondheid. Ik kan me nog goed herinneren dat er halvarine op de markt kwam, zo’n halve eeuw geleden. Een soort van surrogaat van een surrogaat, want margarine met veel meer water. Daarna volgden vele andere light en magere voedselproducten. In die halve eeuw heb ik overgewicht en daarmee samenhangende kwalen zoals diabetes niet af- maar zelfs explosief zien toenemen. Wat hebben die producten dan bijgedragen aan onze gezondheid?

Ik waag te stellen dat light voedselproducten, samen met de angst voor vet, overgewicht eerder bevorderen en ook op andere manieren onze gezondheid ondermijnen. Het is onvolwaardig nepvoedsel waardoor je tekorten oploopt aan nutriënten, met name vitamines en sporenelementen. En van tekorten krijg je honger, zelfs als je zat calorieën binnenkrijgt.

Tip voor een even eenvoudig als lekker dessert? Griekse yoghurt met wat walnoten en een bescheiden lepeltje honing. Hoeft niet veel te zijn om jezelf naar de zevende hemel te laten transporteren. Bottom line: wat zou erop tegen zijn om van je eten te genieten?

Gepubliceerd in Overgewicht, Voeding | Laat een reactie achter

‘Goed en slecht’ cholesterol

Cholesterol is een heel belangrijke, vitale stof voor de aanmaak van vitamine D, een aantal onmisbare hormonen, zoals cortisol, en vooral gal, nodig voor de vertering van vetten. Het lichaam bepaalt hoe groot de aanmaak van cholesterol moet zijn aan de hand van de noodzaak. Slechts een klein deel van de nodige cholesterol krijgen we binnen met onze voeding.
Cholesterol wordt in ons lichaam vervoerd met speciale eiwitten, de lipoproteïnen. Naar de organen met lipoproteïnen van lage dichtheid, LDL, en uit de organen met lipoproteïnen van hoge dichtheid, HDL.

Omdat cholesterol aangetroffen kan worden bij ziekteprocessen in de bloedvaten, vernauwingen en ontstekingen, beredeneerden enkele wetenschappers dat cholesterol de oorzaak van die ziekteprocessen moest zijn. Een gevolg daarvan was dat HDL als het goede en LDL als het slechte cholesterol bestempeld werd.

Waarom heeft cholesterol zo’n slechte naam? Als je weet dat belangrijke eigenschappen van cholesterol het herstel bij ziekteprocessen is en het remmen van ontstekingsprocessen, dan kun je haast niet anders dan je afvragen of oorzaak en gevolg niet omgedraaid zijn.

Tenslotte is er nog nooit wetenschappelijk aangetoond dat verlagen van het cholesterolgehalte in het lichaam de gezondheid te goede komt. Niettemin zijn er op dat gegeven twee miljardenindustrieën gebaseerd, de farmaceutische en de voedingsindustrie.

Wat is dan het bewijs van die industrie? Dat komt er ongeveer op neer dat statines, de belangrijkste groep cholesterolverlagende medicijnen, het risico op hartinfarcten een heel klein beetje verlagen bij een klein percentage van de gebruikers. Dat mechanisme berust hoogstwaarschijnlijk op ontstekingsremming, de kernoorzaak van coronaire hartziekte, van die statines. De farmaceutische industrie legt echter breeduit het accent op cholesterolverlaging, omdat dat het enige criterium is dat, via de werking van statines, wetenschappelijk ‘aangetoond’ kan worden. Met die drogreden zijn in de afgelopen tientallen jaren miljarden mee verdiend. De voedingsindustrie is graag op dat principe meegelift om er eveneens vele miljarden aan te verdienen.

Gepubliceerd in Cholesterol, Hart en bloedvaten, Voeding | Laat een reactie achter